สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

CANDELILLA WAX (ไขแคนเดลิลล่า)


สั่งซื้อ

CARNAUBA WAX T3 (แว็กซ์ ที่ได้มาจากต้นปาล์มของบราซิล)


สั่งซื้อ